Noteikumi

SIA „CT Noma” iekārtas un tehnika tiek iznomāta:

  1. juridiskām personām, kas noslēgušas sadarbības līgumu ar SIA „CT Noma”;
  2. pašnodarbinātām personām, kas reģistrējušās VID kā saimnieciskās darbības veicēji un noslēgušas sadarbības līgumu ar SIA „CT Noma”;
  3. fiziskām personām, kas iemaksājušas drošības jeb ķīlas naudu par konkrēto iekārtu, ko vēlas iznomāt. Iemaksātā nauda tiek atgriezta pēc iekārtas atgriešanas atpakaļ SIA „CT Noma” un pilnīgas saistību izpildes.
     

Kā iznomāt

Par iekārtu, inventāra pieejamību lūgums interesēties noliktavā (skatīt Kontakti), no kuras vēlaties konkrēto iekārtu saņemt. Fiziskām personām par drošības naudas apmēriem zvanīt uz noliktavu. Juridiskām personām pirms iekārtu saņemšanas, lūgums pārliecināties, ka līgums ir noslēgts un darbinieks ir pilnvarots pasūtīt un / vai saņemt iekārtu.
 

Kā noslēgt līgumu

Juridiskām un pašnodarbinātām personām sadarbības līguma noslēgšanai nepieciešams iesūtīt SIA „CT Noma” grāmatvedībā uz e-pastu ctnoma@ctnoma.lv Jūsu uzņēmuma rekvizītus, kontaktinformāciju ar norādi „Līguma noslēgšanai”. Pretī uz savu e-pastu saņemsiet sadarbības līguma veidlapas, kuras nepieciešams aizpildīt, parakstīt un iesniegt tuvākajā nomas punktā.

Sadarbības līgums jāparaksta personai ar paraksta tiesībām vai tās pilnvarotam pārstāvim, iesniedzot pilnvaras oriģinālu.

Sadarbības līguma pielikumā jānorāda pilnvarotās personas, kuras vēl bez paraksta tiesīgās personas būs pilnvarotas uzņēmuma vārdā pasūtīt un saņemt iekārtas. Pilnvaru var sagatavot pēc parauga vai arī brīvā formā uz sava uzņēmuma veidlapas.

Personām, kuras noslēgušas sadarbības līgumu ar SIA „CT Noma” iespējams pieteikties elektroniskajiem rēķiniem, iesniedzot pieteikumu divos eksemplāros par e-rēķinu saņemšanu. Pēc pieteikuma abpusējas parakstīšanas tas tiek pievienots kā pielikums sadarbības līgumam un ir neatņemama tā sastāvdaļa, un turpmāk rēķinus saņemsiet tikai elektroniski uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.